Ministerio de Hacienda y Función Pública Agencia de Evaluación y Calidad

Estàs en

Missió i visió

Missió

La promoció i l'acompliment d'avaluacions i anàlisis d'impacte de les polítiques i programes públics, així com l'impuls de la gestió de la qualitat dels serveis, de manera que s'afavoreixi l'ús racional dels recursos i la rendició de comptes a la ciutadania.

Visió

Convertir-se en una institució de referència nacional i internacional per a les activitats relacionades amb l'avaluació de les polítiques i la qualitat dels serveis públics.

Copyright © Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios